Bu chòir gum biodh an làrach-lìn agad an-còmhnaidh mar mheadhan do chruinne-cè

Cosamhlachd an neach-togail glic agus gòrach: Thàinig an t-uisge sìos, thàinig na tuiltean, agus shèid na gaothan, agus bhuail iad air an taigh sin; agus cha do thuit e, oir bha e stèidhichte air a ’chreig. Bidh a h-uile duine a chluinneas na faclan seo agam, agus nach bi gan dèanamh coltach ri duine gòrach, a thog an taigh aige air a ’ghainmhich. Mata 7: 24-27 Thuit co-obraiche agus deagh charaid Lee Odden an t-seachdain seo: “Chan eil an làrach-lìn agad idir