Sgeulachdas an aghaidh labhairt corporra

Bliadhnaichean air ais fhuair mi teisteanas ann am pròiseas fastaidh ris an canar Taghadh Targaidte. B ’e aon de na h-iuchraichean sa phròiseas agallaimh le tagraiche ùr a bhith a’ faighneachd cheistean fosgailte a dh ’fheumadh an tagraiche sgeulachd innse. Bha an t-adhbhar air sgàth gu robh e gu math nas fhasa toirt air daoine am freagairt onarach aca fhoillseachadh nuair a dh ’iarr thu orra cunntas a thoirt air an sgeulachd air fad seach a bhith a’ faighneachd ceist tha no chan eil. Seo eisimpleir: