A bheil an taigh margaidheachd agad air a thogail air creag no gainmheach?

Chan ann tric a dh ’fheumas mi bìoball fhaighinn an seo, ach is e seo aon de na h-amannan sin! Uime sin ge b ’e cò a dh’ èisdeas na abairtean sin riumsa, agus a nì iad, cosgaidh mi e ri duine glic, a thog a thaigh air creig. Mata 7:24 Blab Anns an Lùnastal, dhùin Blab sìos. Àrd-ùrlar mòr ioma-biadhaidh le tunna de ghealladh ... chaidh e dìreach kapoof. Tha an sgeulachd gu lèir air a cho-roinn leis an stèidheadair Shaan Puri air Meadhanach. He