Acronyms CISO

CISO

Is e CISO an acronaim airson Prìomh Oifigear Tèarainteachd Fiosrachaidh.

Buidheann-gnìomha àrd-ìre taobh a-staigh buidheann le uallach airson stèidheachadh agus cumail suas lèirsinn iomairt, ro-innleachd, agus prògram gus dèanamh cinnteach gu bheil maoin fiosrachaidh agus teicneòlasan air an dìon gu leòr.